Przekazanie nieruchomości w formie darowizny a istniejące na niej szkody górnicze

Dzisiaj parę słów o sytuacji dotyczącej przekazania nieruchomość innej osobie w formie darowizny w kontekście istniejących na niej już szkód górniczych.

A więc wyobraźmy sobie taką sytuację: matka przekazuje swoją nieruchomość córce. Darowizna w dalszym ciągu jest częściej spotykaną formą przekazania majątku dzieciom, aniżeli testament i co ważne w kontekście sprawy, którą dziś chcę opisać, odnosi skutek od razu, tzn osoba obdarowana staje się właścicielem nieruchomości z momentem podpisania przez darczyńcę umowy darowizny. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy na nieruchomości występują już szkody górnicze.

W omawianej sytuacji Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro szkody górnicze ujawniły się, kiedy właścicielką była matka a w umowie darowizny strony nie zawarły oświadczenia co do przeniesienia na rzecz córki prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu szkód górniczych, to córka nie ma legitymacji prawnej do ich dochodzenia. Innymi słowy umowa darowizny przeniosła na córkę własność nieruchomości ale nie prawo do dochodzenia naprawy szkód górniczych, wyrządzonych przez kopalnię matce.

Sąd pokreślił, że matka darowała córce nieruchomość uszkodzoną na skutek wpływów górniczych, które miały miejsce przed datą dokonania darowizny. Oznacza, to, że z tytułu darowizny córka nie została poszkodowana, bowiem otrzymała nieruchomość o wartości według jej stanu na dzień dokonania darowizny.

A więc wola matki jako osoby poszkodowanej do przeniesienia swoich uprawnień powinna być dokonana w sposób wyraźny i stanowczy na podstawie szczególnej umowy.

Najważniejszy wniosek z tego idący: bezwzględnie informujemy, notariusza o tym, że na naszej nieruchomości występują szkody górnicze. Notariusz ustala jedynie stan prawny nieruchomości, nie bada jednak tego czy na nieruchomości takie szkody występują. Dlatego to na stronach, które chcą w ten sposób nieruchomość darować, spoczywać będzie obowiązek wyczerpującego poinformowania notariusza o stanie nieruchomości i zażądanie zawarcia stosownego oświadczenia w umowie.