Krzywa wieża w Pizie wzbudza nasze zainteresowanie, ale czy umiemy sobie wyobrazić jakby to było mieszkać w niej? Nie za bardzo? W takim razie zapraszam na Śląsk, tu wiele rodzin zna odpowiedzieć na to pytanie.

Wychylone od pionu budynku to na Śląsku rzeczywistość wielu rodzin. Tego typu deformacja zwykle nie pojawia się z dnia na dzień ale następuje powoli przez wiele lat. Przechył budynku z początku nieodczuwalny, z czasem zaczyna poważnie doskwierać. Dotyka nowego budownictwa jak i starszych domów – nie ma reguły.

W zależności od stopnia odchylenia budynku od pionu, Sądy w ślad za biegłymi, zaliczają stopień uciążliwości a co za tym idzie wielkość szkody do kategorii nieznacznych, średnich i dużych. Za przechył nieznaczny, uznaje się taki, który pozwala poszkodowanemu w dalszym ciągu korzystać ze swojej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem- czyli pochylenie budynku jest na tyle niewielkie, ze nie stanowi specjalnej uciążliwości dla jego lokatorów. Z dużą szkodą mamy do czynienia przy przechyle, rzędu ok. 20 ‰ -wartość ta, jest jednocześnie przyjmowana za granicę dopuszczalnego przechyłu budynku. Wychylenie powyżej tez wartości, uważa się za niedopuszczalne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania budynków i powoduje, że biegli kwalifikują je do rozbiórki.

Według zasad dotyczących możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej nie powinno się przekraczać małej uciążliwości (czyli 10-15 ‰).

W trakcie procesu, Sąd zwraca się do biegłego sądowego o wskazanie sposobu usunięcia szkód górniczych i kosztów z tym związanych, oraz podanie czy możliwe jest przywrócenie stanu poprzedniego budynku, w tym czy jego przywrócenie jest celowe ze względów ekonomicznych. Wielkość odchylenia budynku od pionu, jest jednym z decydujących czynników wpływających na to, czy biegły jako sposób naprawienia szkody wskaże rektyfikację budynków (czyli przywrócenie do stanu pierwotnego), czy też możliwa jest jedynie jednorazowa wypłata odszkodowania.

Przy czym należy nadmienić, że rektyfikacja ma sens, po zakończeniu eksploatacji górniczej oraz kiedy wpływy związane z deformacją terenu zanikną.