Twoja nieruchomość znajduje się w obrębie działalności kopalni, zauważyłeś pęknięcia bądź przechył nieruchomości, a może zawilgocenie piwnicy- może to być oznaka wystąpienia szkód górniczych, poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie od czego powinieneś zacząć proces jej  likwidacji.

W przypadku likwidacji szkód obowiązkowe jest przeprowadzenie postępowania ugodowego z kopalnią. Jego głównym celem jest skłonienie osoby poszkodowanej jak również, a może przede wszystkim kopalni do uzgodnienia formy naprawienia powstałej szkody i ewentualnej wysokości należnego odszkodowania. Postępowanie ugodowe zaczynasz składając do kopalni pisemny wniosek. Warto w tym miejscu napisać, że jeżeli nie jesteś pewny, wynikiem działalności, którego dokładnie oddziału kopalni są powstałe u ciebie szkody, nie musisz się martwić. Nawet jeżeli złożysz wniosek do niewłaściwego podmiotu, kopalnia zbada w obrębie działalności, którego oddziały znajduje się Twoja nieruchomość i przekaże właściwemu przedsiębiorcy górniczemu, powiadamiając Cię o tym fakcie.

Postępowanie ugodowe jest obowiązkowe, wynika z tego, że nie jest możliwe skierowanie sprawy do sądu bez wyczerpania z kopalnią drogi ugodowej.

O czym jeszcze powinieneś pamiętać składając wniosek o naprawienie szkody górniczej w Twojej nieruchomości? Już na tym etapie musisz się zabezpieczyć się na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia ugody z kopalnią albo nie byłbyś zadowolony z zaproponowanej przez zakład górniczy propozycji ugody. Jak wynika z poglądu Sądu Apelacyjnego w Katowicach Twoje roszczenie zawarte we wniosku o przeprowadzenie postępowania ugodowego, musi być tego samego rodzaju, jak później dochodzone na etapie sądowym. W przeciwnym wypadku Sąd może stwierdzić, że nie została wyczerpana droga sądowa a Twój pozew odrzucić, co jest tożsame z “przegraniem” postępowania sądowego.

Poniżej załączam podstawowy wniosek o naprawienie szkód górniczych na nieruchomościach.